KÖZLEMÉNY

Főállatorvosi közlemény

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Rendeletek (2018)

- Szociális rendelet módosítása

2017. évi költségvetés módosítása

- Bevétel címenként

- kiadás címenként

- Működési és felhalmozási

2017. évi zárszámadás

- bevételek címenként

- kiadások címenként

- működési és felhalmozási

- pénzforgalmi mérleg

- pénzmaradvány

- Többéves 

- vagyonkimutatás