KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Határozatok (2019)

Pályázat benyújtása a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására

Felhatalmazás megadása tulajdonosi hozzájárulás kábeltelevíziós hálózat építéséhez

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Iskolai körzethatár tervezet elfogadása

Pályázat benyújtása a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására

Művelődési Ház 2018. évi beszámolójának elfogadása

Művelődési Ház 2019. évi munkatervének elfogadása

NHSZ TISZA Kft. törzstőke emelés elfogadása

A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve

Belterületi utak felújítása

Művelődési Ház 2019. évi szolgáltatási tervének elfogadása

Tűzoltó Egyesület 2018. évi beszámolójának elfogadása

Mezőőri Szolgálat 2018. évi beszámolójának elfogadása

Társulási Megállapodás módosításának elfogadása

Felhatalmazás tehergépjármű adás-vételének lebonyolítására

Súlykorlátozó táblák elhelyezése

Napelemes park

2019. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzési szabályzat hatályon kívül helyezése

Belső felelősségi- és dokumentálási rend

Füzesabony-Szihalom, Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi beszámolójának elfogadása

Megbízási Szerződés - Dr. Pethő Balázs ügyvéddel - GDPR

Vodafone bázisállomás alatti szántó értékesítése

REKI 

Nemzeti és helyi identitástudat erősítése pályázat

Felhatalmazás mozi- vetítőgép 

"Orvosi eszközbeszerzés" pályázat

Magyar Falu Program - belterületi utak-, járdák

Magyar Falu Program - szolgálati lakás felújítása

Gedent Kft. kérelme

Háziorvosi szolgálat 2018. évi beszámolója

Védőnői szolgálat 2018. évi beszámoló

Fogorvosi szolgálat 2018. évi beszámoló

Pályázat benyújtása belterületi utak felújítására

Beszámoló folyamatban lévő pályázatokról, fejlesztésekről

Felhatalmazás tárgyalások lefolytatására a rekultivált hulladéklerakó melleti földterület bérbeadásával kapcsolatosan

Kemencés Fesztivál esküvői vacsorájára benyújtott árajánlatok elfogadása

Hűtőkocsi bérleti díjának elfogadása

2019. évi Fesztiválon árusítók bérleti díjának elfogadása

Zárt ülés elrendelése