KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Polgármesteri határozatok (2020)

- Bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről

- 099/5 hrsz-ú ingatlan területből 1387 m2 terület megvásárolása

- "Szihalom község külterületi vízelvezetése" című projekt kapcsán a kivitelezési feladatok ellátására benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbb elfogadása

- "Szihalom község külterületi vízelvezetése" című projekt kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbb elfogadása