KÖZLEMÉNY

Főállatorvosi közlemény

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

"Európa a polgárokért" program

„A 10 európai év ünnepe Szihalmon” projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 307 állampolgár részvételével, akik közül Szihalom (Magyarország), Vojka (Szlovákia), Mereni (Románia) és Hodod (Románia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Szihalom (Magyarország) volt, 18/08/2014 és 21/08/2014 között

Részletes leírás:

2014/08/18 -án témája a programok eredményeként az ismerkedés és a feszültség feloldása volt. A továbbiakban az első nap délutánján - estéjén a program tematikájának, céljának megfelelően alakult. Vitaindító fórumot és kerekasztal beszélgetést tartottak, melynek során megindult a tapasztalatcsere.

2014/08/19 -én a 2. nap délelőttjének célja és elvárt eredménye teljesült, méghozzá a történelemből adódó közös kultúrát és szokásokat, valamint az EU-hoz való csatlakozásból fakadó előnyöket és esetleges hátrányokat, jogokat és kötelezettségeket térképezték fel. A testvértelepülések közötti kapcsolat a néptánc iránti érdeklődés miatt alakult ki, így kerültek egymás látószögébe a vezetők. Az összetartozást legegyszerűbben a közös érdeklődés alapján lehetett meghatározni. A 2. nap délutánján minden résztvevőben tudatosult az összetartozás, az integráció jelentősége, hiszen ez mutatja azt, hogy van kire támaszkodnia a polgároknak.

2014/08/20 -án egész napos program során külön standokon biztosít a szervező önkormányzat lehetőséget arra, hogy eszmecseréket folytassanak, és az érdeklődők megismerhessék egymás településeit és kultúráját.

2014/08/21 –én, az utolsó nap mondanivalójaként, a résztvevőkben tudatosult az együttműködés fontossága, és, hogy milyen értékkel és lehetőségekkel bír EU polgárnak lenni. Szerették volna elérni, hogy a résztvevők jó érzéssel, kellemes emlékekkel távozzanak, és hagyományt, tradíciót teremtsenek a rendezvényünkkel.

The number of participiant/Résztvevők száma:

Hadad/Hodod: 40 fő/person, ebből nő/woman 21 fő, férfi/men 19 fő

Kézdialmás/Mereni: 40 fő/person, ebből nő/woman 21 fő, férfi/men 19 fő

Véke/Vojka: 20 fő/person, ebből nő/woman 11 fő, férfi/men 9 fő

Szihalom: 207 fő/person, ebből nő/woman 113 fő, férfi/men 94 fő

Életkor szerinti megoszlásban/Distribution by age: 30 alatt/under 30: 76 fő/person, 30-65: 144 fő/person, 65-:87 fő/person