KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Polgármesteri köszöntő (2014)

Megújult honlapunkról kívánok mindenkinek sikerekben és egészségben gazdag, boldog jövőt!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm szülőfalum minden polgárát, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket egyaránt!

Ugyanilyen szeretettel üdvözlöm a faluból elszármazottakat is, hiszen a szülőföld élete végéig kedves minden embernek,- még akkor is, ha máshol éli életét, máshová rendelte a sorsa.

Polgármesterségem negyedik évét kezdtük meg Képviselő Testületünkkel együtt 2014-ben, s már érdemes visszatekintenünk az elmúlt-három és fél évre, amit magunk mögött tudhatunk.

Mit sikerült megvalósítanunk elképzeléseinkből- mennyi minden történt a falu-életében?

Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagyon sok eredményt értünk el, a pályázatok egész sorát valósítottuk meg; s az elmúlt három és fél év alatt közel 1,5 Milliárd Ft pályázati forrás érkezett melyek a falu lakosság-megtartó erejét erősítették.

A közösségi élet felvirágoztatása is sikeres volt, hiszen szép számú rendezvénnyel tettük lehetővé az itt élők számára a kikapcsolódást, a felüdülést a hétköznapok gondjaiból,- s talán minden jószándékú szihalmi ember egy kicsit ráérzett a boldogság lélekemelő voltára! „ A lélek egészsége a testi gyógyulás alapja.”

Egymást tisztelni, szeretni, segíteni, - s meglátni a másikban a jót! Ez a kulcsa a falusi életformának.

Ettől szép a falvakban lakni és egészséges életet élni.

 Bármilyen hihetetlenül is hangzik egyeseknek ez a gondolat, létezik még tiszta erkölcs, és rá kell ébredni mindenkinek arra, hogy az igazi boldogság abból a szeretet - kényszerből tör a fel, amit embertársainkért önzetlenül teszünk, „hiszen a szeretet az egyetlen, amiből több lesz, ha szétosztják.”

Nyíltan, Őszintén kell feltárni bajainkat, s nem egymást irigyelve, hanem egymást segítve juthatunk előre, s lehetünk egymás boldogulására! Az egyén boldogsága pedig megadja majd a nagyobb közösség boldogulását és sikerét! Én a magam nevében a falu minden lakosának szeretnék a javára tenni a továbbiakban is, ami csak úgy lehetséges, ha a közösség minden egyes tagja a saját családja, rokonsága, szomszédjai, ismerősei, barátai és minden szihalmi boldogulására cselekszik szóval és tettel!

Köszönöm minden falumbeli honfitársam segítségét, akik velem és képviselő társaimmal együtt munkálkodott egy szebb jövőért, egy élhetőbb településért. Továbbra is várom és kérem a segítségüket, hogy minél több öröme legyen mindenkinek!

Élhetőbb, boldogabb jövőt kívánok minden kedves szihalmi családnak, fiatalnak és idősnek, gyermeknek és felnőttnek!

Tettük a dolgunkat, s tesszük a továbbiakban is.

A választási ígéretként részemről elhangzottak zömében megvalósultak,  és úgy gondolom, bebizonyítottuk, hogy az összefogás egy szebb jövőért, önzetlen, őszinte, tiszta érzésből is fakadhat, nem csak önző számításból!

Ezt tettük! Eredményeink önmagukért beszélnek, s remélem, sokan ugyanígy látják!

Ezen gondolatok jegyében kívánok sikeres,- eredményekben, örömökben, vidámságban gazdagodó, - egymást tisztelő boldog jövőt minden szihalmi polgárnak!

Isten áldását kérve községünk minden lakójára, maradok őszinte tisztelettel polgármesterük:

Bóta József Sándor
polgármester