KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Határozatok (2015)

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Északkeleti Tanácsadó Kft-vel történő megállapodás elfogadása

Költségek megosztása

Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Csapadékvíz elvezetés a Cigány-tónál

Házi átemelők költségének megtérítése

Szihalom, Temető út 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása

Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása

Polgárőrség beszámolójának elfogadása

ÖTE beszámolójának elfogadása

Testvértelepülési megállapodás Kereknye Községgel

Szihalom, Kossuth út 47. ingatlan megvásárlása

Szihalom, Árpád út 53. ingatlan megvásárlása

I-II. Világháborús emlékmű megépítése

Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda nyári zárvatartása

Hozzájárulás névhasználathoz

Szándéknyilatkozat

Bérleti szerződések felmondása

Szennyvízköltségek rendezése

Palla Andrásné adásvétele

Játszótéri játékok értékesítése

Gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadása

Fejlesztésekről készült beszámoló elfogadása

Gazdasági Program elfogadása

Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezeti Ügyrendje

2015. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Óvodai gázkészülék beszerzése

Szimobe támogatása

Szimobe és a nyugdíjas klub támogatása

Ady út 1. szám alatti ingatlan bontása

Árpád út 53. sz. alatti ingatlan megvételének visszamondása

Nagy István és Mihály Csaba Márton adásvétel ügye

Kossuth út 48. szám alatti ingatlan megvétele

Nyári gyermekétkeztetés

Háziorvos beszámolójának elfogadása

Fogorvosi szolgálat beszámolójának elfogadása

Védőnő beszámolójának elfogadása

Gondozási központ beszámolójának elfogadása

Szihalmi Sport Club támogatása

Rendőrségi beszámoló elfogadása

Óvodai beszámoló elfogadása

Csoportlétszám emelés engedélyezése

Fúvós beszámoló elfogadása

TOBÁN beszámoló elfogadása

Sport beszámoló elfogadása

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás pályázat

Közösségi munkáért adott elismerő díjak

I. félévi beszámoló elfogadása

Művelődési Ház beszámolójának elfogadása

Testépítő Egyesület bérleti díja

SZIMOBE-ÖK közötti Együttműködési Megállapodás

Falubusz pályázat előfinanszírozása

Óvodai státusz bővítése

Rágcsáló irtás

Szihalmi Sport Klub - ÖK közötti Együttműködési Megállapodás

Szihalom Product Szociális Szövetkezet kölcsöne

Csatlakozás a Bursa Hungarica Pályázathoz

Adóról szóló beszámoló elfogadása

HEP elfogadása

Nagy Szabolcs kérelmének elfogadása

Javaslat az érdekeltségi hozzájárulás összegének módosítására

Óvodavezetői Munkaterv elfogadása

Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Óvoda téli zárva tartása

Megállapodás a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft-vel

Bekötő út zúzott kővel történő leszórása

Zsóri útépítés, belterületi utak kátyúzása

Társulási megállapodás elfogadása

Alapító Okirat elfogadása

III.n.évi beszámoló elfogadása

Szociális bérlakás díjának módosítása

Ügyfélfogadási idő módosítása

Hozzájárulás ÖTE részére gépjármű vásárlásához

Év végi jutalmazás

2016. évi munkaterv elfogadása

Ügyrendi bizottság beszámolójának elfogadása

Pénzügyi bizottság beszámolójának elfogadása

Idegenforgalmi és kultúrális bizottság beszámolójának elfogadása

Szociális étkezés házirendjének, Házi segítségnyújtás házirendjének, Idősek klubjának házirendjének, Gondozási Központ házirendjének elfogadása

Gondozási központ Szihalom költségvetési szerv megszüntetése

Szihalom-Mezőszemere községek Gyermekjóléti Társulásának megszüntetése

Gondozási központ zárvatartásának engedélyezése

Belső ellenőrzési terv elfogadása

ÉRV javaslatok elfogadása

Polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározása

Lakatlan ingatlanok felmérése

Kemencés udvar rendbetétele