KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Határozatok (2016)

Felhatalmazás szociális rendelet módosítására

Óvoda tetejének felújítása

Nyertes önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázat kivitelezőjének elfogadása

Tóth Barnabás és Boda Sándor felhatalmazása

Sátor bérlése falunapra

Megállapodás a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft-vel

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díja Szihalom községben 

Ügyfélfogadási idő módosítása

Betelepítési kvóta elutasítása

Lakatos Béla kérelmének elfogadása

Busz leállók kijelölése

Óvoda zárvatartása a nyári szünetben

Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Szihalom Hősök tere kiegészítése, teljessé tétele, 56' "Büszkeségpont" létesítése

Kemencés udvaron szín építése

Talaj lerakása a "gödör" területén

Polgárőrség beszámolójának elfogadása

ÖTE beszámolójának elfogadása

Földcsere elfogadása

Hittantábor támogatása

"Határtalanul" pályázat 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás

SZIMOBE támogatása

Kren Élelmiszer Kft. panasz ügye

TOP-2.1.3-15 és TOP-1.4.1-15 pályázatok benyújtása

EX-ACT Projekt Kft. árajánlatának elfogadása

Bölcsőde és övárok pályázatok műszaki, tervezői feladatainak ellátására vonatkozó árajánlatok

Pápai Beton Kft. ajánlatának elfogadása

Szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapítása

Óvodai beíratkozás időpontjának elfogadása 

Sportklub támogatása

Tulajdonrész eladása

Veszélyessé vált fák gallyazása az iskola udvarán

Mihály József Zsolt díjazása

Családgondozó beszámolójának elfogadása

Folyamatban lévő fejlesztésekről szóló tájékoztatás elfogadása

Hősi emlékmű költségeinek megtérítése

Üdvözlő és hirdetőtáblák felújítása

Kemencésnapi fesztivál költségei

Hozzájárulás antennatorony építéséhez

2016. évi közbeszerzési terv elfogadása

"Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása" elnevezésű pályázat benyújtása

"Ismeretterjesztés és környezetkultúra" elnevezésű pályázat benyújtása

Háziorvos beszámolójának elfogadása

Fogászat beszámolójának elfogadása

Védőnő beszámolójának elfogadása

Gondozási központ beszámolójának elfogadása

2015. évi Közbeszerzési Statisztikai összegzés elfogadása

Civilszervezetek támogatása

Gyermeknapi rendezvény támogatása

Kürti József kérelme

TOBÁN Hagyományőrző Népművészeti Egyesület felterjesztése "Heves Megyéért" kitűntető díjra

Falunapi étkeztetés 

Rendőrségi beszámoló

Óvoda beszámolójának elfogadása

Maximális csoportlétszám túllépés

SZIMOBE beszámolója

Szikra Egyesület beszámolójának elfogadása

Fúvós és majorett Egyesület beszámolójának elfogadása

Sportklub beszámolójának elfogadása

TOBÁN Hagyományőrző Egyesület beszámolójának elfogadása

Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása

Önkormányzatok rendkívüli ÖK-i költségvetési támogatása pályázat

Civilszervezetek támogatása

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázat benyújtása

Falutáblák felújítása

Cigány-tó és Kálvária rendbetétele

Császárfa vásárlása

Elismerések adományozása

LH Com Kft. ajánlatának elfogadása

Szihalom Product Szociális Szövetkezet ügye

Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programra szóló pályázat benyújtása

Európa a Polgárokért Program 2014-2020. pályázat benyújtása

Klíma berendezés beszerzése

Aszfaltozási munkák elvégzése

Hősi Emlékmű költségeinek rendezése

Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása

I. félévi beszámoló elfogadása

Művelődési Háuz, Teleház beszámolójának elfogadása

Községi Művelődési Ház, Könyvtár és Iskolai Könyvtár, Teleház intézményvezetőjének megválasztása

Községi Művelődési Ház, Könyvtár és Iskolai Könyvtár, Teleház Alapító Okiratának elfogadása

Hozzájárulás jogi személyiségűvé váláshoz

Szavazatszámláló bizottsági póttag elfogadása

Útjavítás elvégzése

Új buszváró megvásárlása

Fák beszerzése

Urnafal felújítása és bővítése

Sportpálya teljesítmény bővítéséhez való hozzájárulás

Gondozási Központ felújítása

2016. évi szociális tüzelőanyag támogatás benyújtása

Bursa Hungarica Pályázathoz való csatlakozás

ASP informatikai rendszer pályázati lehetősége

2016. évi adóhelyzetről szóló beszámoló elfogadása

2016/2017. évi Óvodavezetői munkaterv elfogadása

Óvoda zárvatartásának elfogadása

Községi Művelődési Ház, Könyvtár és Iskolai Könyvtár, Teleház SZMSZ-ének elfogadása

Fenntartói nyilatkozat elfogadása

KRESZ táblák kihelyezése és hirdetőtáblák beszerzése

Fejes Andrásné támogatása

Szihalom-Maklár közötti út építésére benyújtandó pályázat

DEMI 2001. Kft. ajánlatának elfogadása

Master Ride Kft. ajánlatának elfogadása

Fogyatékossággal és Életnehézséggel Szembenézők Egyesületének Közösségével Együttműködési Megállapodás megkötése

Fogászati alapellátás támogatása

Önkormányzati- és intézményi dolgozók jutalmazása

"Szihalom Hősök tere kiegészítése, teljessé tétele" pályázat összegének módosítása

Idősek napi rendezvény megrendezése

III. n. éves beszámoló elfogadása

Szociális étkezés térítési díjának elfogadása

Mihály József Zsolt kérelme

2017. évi munkaterv elfogadása

Pénzügyi bizottság beszámolója

Idegenforgalmi és Kultúrális bizottság beszámolója

Ügyrendi bizottság beszámolója

Belső ellenőrzési terv elfogadása

Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási társulás jogi személyiséggé alakulása

Iskola udvarán lévő vízelvezetés megoldása