KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Határozatok (2017)

Egyedi költségvetési támogatás a 1818/2016. Kormányhatározat szerinti pályázat

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat benyújtása

2017. évi költségvetésben tervezhető béren kívüli juttatásokról

Felhatalmazás kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére

Polgármesteri illetmény változása

Polgármesteri költségtérítésének változása

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület javaslatának elutasítása

Szihalmi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. létrehozása

Hozzájárulás "Szihalom" elnevezés használatához

Bölcsőde ellátás megoldása 2017. 09. 01-től

Önkormányzati ingatlanok felújítására benyújtott árajánlatok elfogadása

Szihalmi Gyümölcsöző Szociális Szövetkezet létrehozása

Tárház Szociális Szövetkezet alapító tagsága

095/1 hrsz. ÖK-i ingatlan mezővédő erdő letermelése és felújítása

Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás - pályázat

Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve

ÖTE beszámolója 2016. évi tevékenységéről

 - Beszámoló

Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolója

- Beszámoló

2017. évi Közbeszerzési Terv

 - Közbeszerzési Terv

Határtalanul Pályázatban résztvevő általános iskolai tanulók támogatása

Pro-Team Kft. bérleti szerződése

2017. évi civil szervezetek működési támogatására irányuló pályázati kiírás

Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ szociális terület beszámoló elfogadása

Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti terület beszámoló elfogadása

Szihalom vasúti megállóhely üzemeltetésére irányuló megkeresés

Nyugdíjas klub támogatása

Civil szervezetek működési támogatása

Szihalom Fúvós és Majorett Kulturális Egyesület 2016. évi működési támogatási cél megváltoztatása

Ficsór Istvánné vízelvezető árk rendbetétele

Suszter Zsolt kapitányságvezetői kinevezése

Fogászat beszámolója

Védőnői szolgálat beszámolója

Dr. Máthé Annamária praxisjogának elidegenítése

Folyamatban lévő pályázatokról szóló beszámoló

2016. évi közbeszerzési jelentés elfogadása

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása

Települési önkormányzatok rendkívüli ök-i támogatás benyújtása

Egri TDM Egyesület működési költségeihez való hozzájárulás

Local Agenda 21 elfogadó határozat megerősítése

Pásztor Éva kérelme

Horváth Lászlóné és Lakatos Mihály kérelme

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése

Területbérleti díj meghatározása

2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat 

Közrend-közbiztosnági beszámoló

Óvoda beszámolójának elfogadása

SZIKRA besámolójának elfogadása

Testépítő Egyesület és a Művelődési Ház helyiségbérletének megszüntetése

Szihalmi Sport Club beszámolójának elfogadása

Szihalmi sport Club 2017. II. félévi támogatásának visszavonása

Fúvós beszámoló elfogadása

TOBÁN beszámoló elfogadása

SZIMOBE beszámoló beszámoló elfogadása

Új buszmegálló vásárlása

Háziorvossal kötött feladatellátási szerződés megerősítése

Szihalom, Hunyadi út 70. ingatlan megvásárlása

Szihalom Községért Alapítvány részére kölcsön nyújtása

095/1 rsz részleges környezetvédelmi árajánlatok bekérése és szerződéskötés

07 hrsz cseréje a 050/57 hrsz-re

2017. évi szociális tüzelőanyag támogatás benyújtása

Település körüli övárok árajánlatok elbírálása

2017. 08. 20-i rendezvényen bérleti díj megállapítása

2017. évi Magyarok Kenyere Program

2017. I. félévi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló

Művelődési ház tevékenységéről készült beszámoló elfogadása

Közmeghallgatás időpontjának, módjának meghatározása

Bölcsőde építési pályázat közbeszerzési feladatainak ellátása

Övárok építési páyázat közbeszerzési feladatainak ellátása

Óvodai udvar mobilkerítéssel való ellátása

2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodavezetői munkaterv elfogadása

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása pályázat benyújtása

Horváth Lászlóné Kossuth út 9. kérelme

Bursa Hungarica

Polgármesteri tájékoztató a pályázatok alakulásáról, a jövőbeni tervekről

Tájékoztatás a 2017. évi adóhelyzet alakulásáról

Tájékoztatás a Szihalmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról

HEP felülvizsgálata

Hagyományőrző disznótor és idősek napi rendezvény lebonyolítása

Települési Értéktár Bizottság tagjainak elfogadása

Országos katalógusban való részvétel

447 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése

Oklánd település támogatásának elutasítása

NHSZ Tisza Kft. nyilatkozat megerősítése

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséhez polgármesteri felhatalmazás

Üzletrész szerzés elfogadása (Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács)

Vagyonkezelési szerződés elfogadása

Egri Tankerületi Központ fejlesztési tervének módosítása

ÖK-ok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása pályázat

Tájékoztató az ÖK 2017. III. névi gazdálkodásáról

Az ÖK működési és közhatalmi bevételei mértékének elfogadása

Tarna-mente Tisza-tó ÖKO 2000 Alapítvány hirdetőtábláinak kihelyezése

TOP-1.4.1-15 pályázat önrészének biztosítása

Önkormányzati és intézményi dolgozók jutalmazása

Idősek napi rendezvény

2018. évi munkaterv elfogadása

 - Munkaterv

Ügyrendi bizottság beszámolójának elfogadása

Pénzügyi bizottság beszámolójának elfogadása

  - Beszámoló

Idegenforgalmi és Kulturális bizottság beszámolójának elfogadása

 - Beszámoló

Az ÖK 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

Települési Arculati Kézikönyv elfogadása

Juventus-Panoráma Kft. kérelme 

Szerződés meghosszabbítása az Agria Ügyelet Kft-vel

Felterjesztés HM Rendészeti és Közbiztonsági Kitüntető díjra