KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Rendeletek (2017)

Szabadtéri tűzgyújtásáról és tűzmegelőzésről

Egészségügyi alapellátások és körzeteinek kialakításáról

Az Önkormányzat 2017 . évi költségvetéséről

             Költségvetési rendelet mellékletei:

              - 2017. évi létszámadatok

              - Bevétel címenként

              - Kiadás címenként

              - Felújítási és beruházási kiadások

              - Likviditási terv1

              - Likviditási terv2

              - Működési és felhalmozási

              - Pénzforgalmi mérleg

              - Pénzügyi bizottság javaslata

              - Többéves kihatások

Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2014. (VI. 26.) rendelet módosítása

Díszpolgári cím adományozásáról

Költségvetési rendelet módosítása

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Költségvetési rendelet módosítása

  - Kiadás

  - Bevétel

  - Működési és felhalmozási

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása

SZMSZ módosítása

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

A szociális célú tüzelőanyag 2017. évi támogatásáról

Szihalom Község településkénének védelméről