KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Folyamatban lévő és megnyert (befejezett) pályázatok

Ssz Megnevezés Tartalma Támogatás Státusz Bef. dátuma
1

ÉMOP-3.1.3-2008-0030
"Komplex településfejlesztés Szihalom
községben"

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Belterületi utak, járdák aszfaltozása
Buszöböl építése
119480177 Befejezett 2011.08.31
2

A bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése

Óvoda felújítása

11980000

Befejezett

2011.05.25
3
Iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra

 
Tornaterem felújítása 17280000 Befejezett 2012.05.30
4 Iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra
Sportöltöző felújítása 19999000 Befejezett 2013.06.28
5 Testvértelepülés pályázat Kemencés falunap megrendezése 3241909 Befejezett 2013.06.09
6 KEOP-1.2.0/B/10-2010-0037
Szihalom Község szennyvízelvezetés és
tisztítás."
Szihalom belterületén szennyvízelvetés
kiépítése és szennyvíztisztító telep építése
813587980 Befejezett  
7 ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0034
"Egészségügyi alapellátás fejlesztés Szihalom
községben"
Egészségügyi centrum kialakítása:
Háziorvosi és fogászati rendelés, valamint a
védőnői szolgálat egy épületben kap helyet
58043284 Befejezett  
8 KEOP-6.2.0/A/11-2011-0201
Házi komposztálás Szihalmon
Tölgyfa komposztládák kiosztása a
lakosoknak
10120825 Befejezett  
9 Falumegújítás és fejlesztés LEADER helyi
akciócsoportok közreműködésével
I. Játszótér építés
II. Salakos kispálya építése, szurkolói WC
felújítása
15000000 Befejezett  
10 KEOP-6.2.0/A/11-2011-0266
A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés
infrastruktúrális feltételeinek javítása Szihalmon
iskolai mintaprojekt
Kerékpártározó építése, kerékpárok
vásárlása, rendezvények, tornaterem
zuhanyzó felújítása
10145725 Befejezett  
11 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER I. Régészeti vitrin
II. Interaktív információs tábla
2695100 Befejezett  
12 KEOP-4.10.0/A/12-2013-0843
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokka
"Napelemes rendszer telepítése Szihalom
községben."
Napelemes rendszer telepítése az Iskola,
Műv. ház, Óvoda, Gondozási központ és a
Polgármesteri Hivatal tetejére
33969317 Befejezett  
13 "Építsünk együtt jövőt! - Közösségerősítés Füzesabony térségében" EFOP 1.5.3-16-2017-00051. A pályázatot Füzesabony Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom községek önkormányzataival, a Tisza-Mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulásával, valamint a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központtal, mint konzorciumi partnerekkel együttműködve valósítja meg. Jó minőségű közszolgáltatások biztosítása érdekében a közszolgáltatások emberi kapacitásának fejlesztése valósul meg. 499 652 551 Ft    
14 Az EFOP-3.9.2-16-2017-00012 Építs jövőt! Új esély program Füzesabony és térsége  A 3 évre szóló projektben - Füzesasbony Város Önkormányzata vezetése mellett - könzorciumi tagok Besenyőtelek, Dormánd, Mezőtárkány, Szihalom, valamint az érintett önkormányzatok szociális és oktatás intézményei. A projekt keretében lehetőség nyílik ösztöndíj program elindítására.  238 537 766 Ft    
       

"Építsünk együtt jövőt! - Közösségerősítés Füzesabony térségében" EFOP 1.5.3-16-2017-00051.

EFOP 1.5.3-16-2017-00051.

EFOP-3.9.2-16-2017-00012 Építs jövőt! Új esély program Füzesabony és térsége