KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Oktatási projektek

Környezettudatosságra nevelés a szihalmi iskolában

Projekt száma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0110
Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok): „Szihalom Község Önkormányzata prioritásként kezeli a környezetvédelem, valamint a fenntartható fejlődés és fenntartható életmódok alapjainak megismertetését mind a fiatalabb, mind az idősebb Szihalmi lakókkal.

Az Önkormányzat jelen projekttel az általános iskola intézményében tanuló 1-8. osztályos tanulók figyelmét ráirányítja a környezetvédelem fontosságára. Célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a saját és környezetük életmódjában és fogyasztási szokásaiban a fenntarthatósággal ütköző elemekre és azok megváltoztatásának lehetőségeire.

A projekt során a szihalmi iskola négy szemléletformáló, fenntartható életmódról szóló rendezvényt tart az intézmény minden tanulójának, melyen a témához kap­csolódó filmet nézhetnek, előadást hallgathatnak a gyerekek, majd ki­szá­mol­hat­ják az ökológiai lábnyomukat is. Csoportfoglalkozások keretében meg­is­mer­ked­nek az alternatív energiákkal és az újrahasznosítással, valamint megbeszélik, mi­lyen apró ötletekkel, környezettudatosabb viselkedéssel tudnak otthon és az is­kolában energiát és ezzel pénzt is megtakarítani.”

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Szihalom Község Önkormányzata, 3377 Szihalom, Hunyadi u. 78. Tel.: +36 (36) 492-000
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. , 1134 Budapest, Váci út 45. A/6.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: www.nfu.hu