KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Szihalmi Egyházközségért Alapítvány

Az alapítvány neve: Szihalmi Egyházközségért Alapítvány
Székhelye: 3377 Szihalom, Hunyadi út 60.
Képviseli: Bóta József Sándor, a kuratórium elnöke

Az alapítvány nyilvántartási száma: A-889
Kny: 60.068/2004/5. Heves Megyei Bíróság

Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet

Az alapítvány célja:

Az alapítvány elhatározta, hogy a védett műemlékké nyilvánított barokk plébánia épületét a hozzácsatlakozó kápláni lakással együtt közösségi házzá alakítja át, illetve állítja helyre. A közösségi célokat szolgáló épületben élő falusi közösséget hozunk létre, amely közösség feladata a hagyományok ápolása mellett a népi-falusi életforma élővé tétele, az év népszokásokhoz kapcsolódó ünnepi hagyományainak felelevenítése. Népi iskola, hétvégi iskola, művelődés, közösségi élet elindítása. A jelenleg bezárkózó falusi emberek bevonása a közösségi falusi életbe; érdeklődés felkeltése az együttlét, az értékek megőrzésére. Kapcsolatfelvétel más (hazai és külföldi) egyházközségekkel és civil szervezetekkel az alapítványi célok megvalósítása érdekében.

Az alapítástól eltelt 2 évben megvalósítottuk:

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen kapcsolódnak be a falu ünnepnapjainak eseményeibe, és vállalnak aktív közreműködést. Így erősödik és bővül közösségünk.

Ezen tevékenységünkhöz várjuk mind egyének, mind civil szervezetek anyagi, eszmei, tanácsadói támogatását!

Kérjük, ismerjék meg falunk műemlékeit!
Támogassák törekvéseinket!

Bóta József Sándor
Kuratórium elnöke