KÖZLEMÉNY

RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET

HIRDETMÉNY

Lakossági tájékoztatások

TÁJÉKOZTATÁS

Óvodai beiratkozás

Tájház

Egy közösség jelenkori életének szerves része a hagyományokban, tárgyakban és emlékekben velünk élő múlt, amelytől a mi életünk visszafordíthatatlanul, de nem véglegesen eltávolodott. A történeti múl ismerete - beleértve az elődeink által élt életforma ismeretét is - a mai kor embere számára is fontos. Fontos azért, mert a generációkon keresztül ránk örökítődött és bennük élő értékrendszer nélkül sikeresek lehetünk, de kiegyensúlyozottak nem. Ezen gondolatok alapján született meg az elképzelés a Szihalmi népi kultúra értékeit bemutató Tájház létrehozására vonatkozóan. A Tájházat egy éves előkészítő munka után nyitottuk meg 2002. május 25. napján, a Szihalom, Hunyadi út 90. sz. alatt megtalálható épületben. A Tájház épülete talán az egyetlen épület Szihalom községben amelyen a megépítését követően lényeges átalakítások nem történtek.

 Az épület a XIX. század végén épült és a település hagyományosan épített lakóházainak uralkodó típusát képviseli: mestergerendás szerkezetű, három / szoba, konyha, kamra/ osztatú, vályogfalazatú, boglyakemencés ház, döngölt föld padozattal. Az épülethez eredetileg több gazdasági épület tartozott, azonban ezekből ma csak a lakóházzal egybeépített "hambár" található meg.

A Tájház berendezése a XX. század elejének, valamint az 1920-as, 1930-as évek lakókultúráját, bútorzatát, viseletét, valamint konyhai és gazdálkodási eszközeit mutatja be. A fotó- és iratgyűjteménnyel kiegészített gazdag kiállítási anyag hitelesen mutatja be a XX. Század elejének paraszti életmódját. Az épülethez csatlakozik a korhű építészeti struktúrában megépített, önálló Pajta épületrész, amely elképzeléseink szerint a tavaszi és nyári időszakban népi mesterségek bemutatása és elsajátítása tekintetében közösségi alkotóházként is funkcionál, helyet ad különböző időszaki kiállításoknak, közösségi rendezvényeknek. A Tájház megnyitását követően számos egyéni látogató és csoport tekintette meg a kiállítást, több sikeres hagyományőrző programot szerveztünk az idelátogató turistacsoportoknak és a község lakosainak. Ezek közül kiemelkedő a több mint 50 év után újra megrendezett és szándékaink szerint ismét hagyománnyá váló szüreti felvonulás és bál hagyományőrző rendezvénye.

A Tájház létrehozására vonatkozó gondolatot kibővítve alapítottuk a "Tobán" Hagyományőrző Népművészeti Egyesületet, a helyi népi hagyományok és népi kultúra megőrzése és ápolása céljából. Az egyesület nem kizárólag hagyományőrző együttesnek tekinthető, hanem hagyományteremtő együttesnek is minősül, figyelemmel arra, hogy Szihalom községben hagyományőrző együttes még soha nem működött. Az Egyesület tevékenységének részét képezi a Szihalmi népi kultúra értékeit bemutató, enteriőr kiállítás keretében megtekinthető Tájház és az abban elhelyezett gyűjtemény gondozása, a még fellelhető tárgyi emlékek felkutatása, összegyűjtése, konzerválása és kiállítás alá rendezése. Az Egyesület tevékenysége kiterjed a helyi népi hagyományok és szokások felkutatása céljából, a népi hagyományokról személyes emlékekkel és információkkal rendelkező helyi lakosokkal történő kutatási interjú készítésére, amelynek tartalma írásban kerül rögzítésre a későbbi felhasználás céljából. Az Egyesület kiemelkedően fontos célja és feladata az összegyűjtött népi hagyományok és szokások hagyományőrző programok keretében történő feldolgozása. Ennek megvalósítására az Egyesület keretén belül működik a 30 főt magában foglaló hagyományőrző tánccsoport. A tánccsoport repertoárján szerepel a hagyományőrző Szihalmi lakodalmas, amely hosszabb / egész napos / és rövidebb / színpadi előadásra alkalmas/ változatban került feldolgozásra. A tánccsoport repertoárján szerepelnek továbbá a helyi valamint Magyarország jellegzetes tájegységeinek táncaiból álló színpadi műsorok. A tánccsoport rendszeresen fellép a helyben szervezett közösségi programokon valamint a környékbeli települések jótékonysági báljain és hagyományőrző rendezvényein.

Dr. Joó Csaba